הבהרה

Min Catrice Absolute Eye Colour Mono Eye Shadow Collection: Skygger 350, 760, 770, 810, 820. Mange fotos, farveprøve!

Hej alle sammen, min anmeldelse er afsat til skyggerne i hovedserien fra Catrice - Absolute Eye Colour Mono i nuancer af 350 Starlight Expresso, 760 Candydate, 770 Smothie Operator, 810 Petrolling Stones, 820 Lilac Maniac. @ 123 @ Produktet fås i en gennemsigtig plastemballage i form af en firkant; dækslet læner sig næsten 180 sider tilbage, brandets logo er placeret under etuiet på det. Skygge...